Obstakels omzetten in nieuwe mogelijkheden

Alle diensten

visie
Aansluitend op de mythologische betekenis van Elysion, tracht ik in mijn werk een sfeer en omgeving te scheppen die de ruimte en veiligheid biedt waarbinnen mensen in staat zijn leerprocessen aan te gaan en te doorlopen.

Het maakt daarbij niet wezenlijk uit of het gaat om vraagstukken waarbij de nadruk ligt op het werkleven, of op het persoonlijke leven. De benadering van de leervraag verschilt vooral in werkvorm en methodiek.

De activiteiten binnen Elysion zijn gericht op mensen, individueel en functionerend in groepen. Daarbij kunnen vragen aan de orde zijn als "hoe kom ik erachter wat ik werkelijk wil?" en "hoe maak ik van de belemmeringen die ik daarbij tegenkom (bij mezelf of anderen) positieve mogelijkheden voor de toekomst?".

Op het niveau van werkorganisaties ligt de bijdrage van Elysion op het vlak van doelformulering, samenwerkingsvraagstukken en communicatieprocessen.

Binnen Elysion werk ik vanuit de visie dat ieder mens:

    * van nature nieuwsgierig is en geneigd zich te ontwikkelen...
    * zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij* in het leven maakt en dat hij daarbij
       een omgeving nodig heeft waarin toetsen en (be)spiegelen mogelijk is...
    * alle mogelijkheden en gedragsalternatieven in zich heeft die de mens heeft...
    * in staat is om deze mogelijkheden en alternatieven zich eigen te maken...

De activiteiten hebben als rode draad de thema's communicatie tussen mensen en leer- en veranderprocessen in mensen en organisaties zelf.

Er is daarbij altijd aandacht voor het weer of juist meer verantwoordelijk kunnen worden voor jezelf (doen waar jij over gaat) of voor jouw rol in een sociale situatie.
Praktisch houdt Elysion zich bezig met één op één begeleiding en met het begeleiden van groepen, vooral in werksituaties.

Belangrijke sleutelbegrippen in de manier van werken binnen Elysion zijn:

    * snelle verheldering van het probleem of de leervraag
    * maatwerk in begeleiding
    * wederzijds respect
    * acceptatie (dat wat er is, mag er zijn)
    * eigen verantwoordelijkheid
    * veiligheid en vertrouwen
    * toekomst- en oplossingsgericht

Daar waar in de tekst de woorden "hij" of "hem" worden gebruikt kunt u natuurlijk ook "zij" of "haar" lezen.

 

Afspraak maken?

U kunt hieronder uw gegevens invullen voor het maken van een afspraak. U wordt daarna zo snel mogelijk teruggebeld.