Obstakels omzetten in nieuwe mogelijkheden

Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Verzuimbegeleiding en Reïntegratie


Als werkgever streef je naar goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Een medewerker die goed in zijn vel zit is creatief, bevlogen, een betere collega en presteert meer.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde gesprekspartner op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)? De bedrijfsmaatschappelijk werker is de deskundige op dit gebied.

Volgens artikel 3.2 van de Arbo-wet moet de werkgever PSA voorkomen of in elk geval beperken. Dit betekent dat hij risico’s moet tegengaan op het gebied van werkdruk, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De genoemde gebieden zijn het specialisme van een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is ervaren: met het werken op individueel en organisatie niveau, met het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

Hij richt zich op het versterken van de eigen kracht en regie van medewerkers en leidinggevenden op het hanteren van PSA, het signaleren van knelpunten rondom PSA in de organisatie en het structureel verminderen van de oorzaken van PSA.

__________________________________________________________________________________


U weet hoe belangrijk het is dat uw medewerkers optimaal presteren en plezier hebben in hun werk. Toch kan het zomaar gebeuren dat een medewerker niet goed in zijn vel zit. Dat kan vele oorzaken hebben. Overspannen door werkstress. Een burn-out. Een arbeidsconflict. Maar ook ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of problemen thuis zorgen ervoor dat een medewerker niet optimaal functioneert. Zoiets heeft altijd gevolgen voor de sfeer op de werkvloer. Op zo’n moment kan het lonen om een bedrijfsmaatschappelijke werker in te schakelen. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht medewerkers met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting.

_______________________________________


Een bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt medewerkers, coacht leidinggevenden en adviseert het management. Om problemen vóór te zijn, geeft de bedrijfsmaatschappelijk werker ook voorlichting en trainingen. Omdat geen probleem ooit hetzelfde is, gaat het altijd om maatwerk.Verzuimbegeleiding en Reïntegratie

In het kader van het voorkomen en terugdringen van (ziekte)verzuim en optimale reïntegratie in het werk is het veelal aan te bevelen om een multidisciplinaire aanpak te kiezen tussen Bedrijfsarts, BMW en andere disciplines binnen de Arbozorg. Zeker in gevallen waarbij de verzuimreden niet alléén medische is.

________________________________________

Binnen Elysion is ruime kennis en ervaring met de eisen die de "Wet Verbeterde Poortwachter" stelt. Een goede samenwerking met uw leidinggevenden, uw HRM afdeling èn de Arbodienst helpt een efficiënte aanpak te vergroten en de verzuimkosten binnen de perken te houden.

_________________________________________


Effectieve verzuimgesprekken voeren is niet altijd makkelijk. Hoe zorg je ervoor je medewerker betrokken te houden of weer betrokken te krijgen bij een vlotte terugkeer naar het werk? Welke stappen zijn daarin te zetten en hoe herken èn hoe voorkom je de valkuilen die onnodig lang verzuim in de hand werken?

Een medewerker die ziek thuiszit is wellicht arbeidsongeschikt voor zijn eigen werkzaamheden maar kan wellicht vervangende taken doen om de reïntegratie te bespoedigen. Wat doe je bij de verdenking van ongeoorloofd verzuim of als eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen?


Een groepstraining voor leidinggevenden gericht op het voeren van verzuimgesprekken kan dan uitkomst bieden. Maar individueel advies of coaching zijn óók mogelijk.

 

Elke bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zich te houden aan de professionele standaard die staat omgeschreven in de beroepscode. Vertrouwelijkheid is een van de centrale waarden van het maatschappelijk werk.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker oefent een vertrouwensberoep uit en heeft een geheimhoudingsplicht. In de beroepscode staat precies geformuleerd hoe de beroepsgroep hiermee omgaat.

Het gaat dan vooral om de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens van een medewerker met leidinggevenden en managers, bedrijfsartsen en personeelsadviseurs.

Praktisch

Ik ben ik inzetbaar voor losse begeleidingstrajecten, maar ook op projectbasis bij bijvoorbeeld het organiseren van gesprekstraining en bij tijdelijke vervanging van uw eigen bedrijfsmaatschappelijk werker.

Omdat iedere opdracht een ander karakter heeft qua inhoud en tijdsinzet wordt op offertebasis gewerkt.

Inzet kan plaatsvinden op lokatie van de opdrachtgever maar ook in de praktijkruimte in Haren, binnen en buiten "kantoortijden".

.

Voor meer informatie en contact klikt u op deze link