Obstakels omzetten in nieuwe mogelijkhedenDe opdrachtgevers voor coachingtrajecten kunnen werkgevers zijn maar ook individuele professionals. Coaching richt zich voornamelijk op ons werkleven en soms op het snijvlak tussen werk en privé.

Een coachingtraject is altijd maatwerk, waarbij de leervraag van de coachee of het team centraal staat en gedurende het coachingstraject de "rode draad" vormt.


Individuele coaching

Teamcoaching

De volgende vragen kunnen daar bij voorbeeld het thema vormen:

  • binnen mijn werk worden van mij nieuwe vaardigheden of rollen verwacht waar ik me in wil ontwikkelen
  • ik heb behoefte om mijn communicatiestijl te verbeteren naar mijn collega's / medewerkers / leidinggevenden
  • ik wil of moet van werk veranderen maar weet niet goed wat ik wil, wat mijn volgende stappen kunnen zijn en hoe ik daar op kan focussen
  • Ik kom steeds in dezelfde conflicten terecht en daarin wil ik verandering brengen
  • ik heb stress of burnoutklachten
  • hoe houdt ik een gezond evenwicht in werk- en privéleven  • Onze samenwerking is niet optimaal en dat heeft een negatief effect op de sfeer en het resultaat
  • We willen komen tot een werkverdering waarbij ieders sterke kanten worden benut
  • Er is voldoende duidelijkheid en overeenstemming over onze doelen en ons gemeenschappelijk belang
  • We vinden het belangrijk om het onderling lerend vermogen te stimuleren, maar missen de tools om dat te realiseren


Werkwijze

In een gratis oriënterend gesprek wordt de leervraag van de coachee of het team verhelderd en de wensen ten aanzien van methodiek besproken. Ook komen aan de orde de frequentie, de tijd en de plaats van de gesprekken en eventuele evaluatiemomenten.

Aan de hand van dit gesprek wordt een "overeenkomst" voor coaching opgesteld waarin de werkafspraken en de leerthema's opgenomen zijn. Daarmee is de rode draad van het traject helder en vastgelegd.


Als de opdrachtgever voor een coachingtraject een derde is (bijvoorbeeld uw werkgever of een instantie), kunnen  aanvullende afspraken gemaakt worden over een tussen- en eindevaluatie waarbij de opdrachtgever betrokken is.

Overigens is de inhoud van de gesprekken tussen coachee en coach vertrouwelijk. Evaluaties vinden altijd in het bijzijn van de coachee plaats.


Praktisch

In een gratis voorgesprek van ongeveer een uur maken we kennis met elkaar, bespreken we uw leervragen en bepalen we de werkwijze. Naast deze praktische zaken is dit vooral ook het moment om te kunnen bepalen of er een match is tussen coach en coachee. 


Kosten

Individuele coaching: € 75,00  euro per uur exclusief 21% BTW. Een individuele sessie duurt 1,5 uur.

Teamcoaching op offertebasis.


Voor meer informatie en contact klikt u op deze link