Obstakels omzetten in nieuwe mogelijkheden

All-in Traject individuele coaching

Het all-in traject is een duidelijk afgebakend coachingtraject, in twee fasen, waarbij coach en coachee een samenwerking voor zes tot negen maanden aangaan. In totaal vinden in deze periode acht gesprekken plaats. Meerwaarde van de all-in formule is het consolideren van verworven vaardigheden en kennis, zodat deze ook na afloop van het traject beschikbaar, actief ingezet en zichtbaar blijft in het gedrag van de coachee.


All-in...

  • Zes coachingsgesprekken van 1½ uur, binnen een periode van vijf maanden. De coachee is hierna in staat zelfstandig met de geleerde kennis en vaardigheden aan de slag te gaan.
  • Na afsluiting van de eerste fase kan de coachee op afroep twee coachingsbijeenkomsten plannen, om knelpunten die zich tussentijds aandienen aan te pakken en zo de verandering te consolideren.
  • Telefonische consultatie van de coach gedurende het hele traject is onbeperkt inbegrepen. Vragen of knelpunten worden op die manier snel, effectief en efficiënt besproken. De coachee ondervindt maximale ondersteuning in het bereiken van zijn of haar doelen.

Werkwijze


In een gratis oriënterend gesprek wordt de leervraag van de coachee verhelderd en de wensen ten aanzien van methodiek besproken. Ook komen aan de orde de frequentie, de tijd en de plaats van de gesprekken en eventuele evaluatiemomenten.

Aan de hand van dit gesprek wordt een overeenkomst voor coaching opgesteld waarin de werkafspraken en de leerthema's opgenomen zijn. Daarmee is de rode draad van het traject helder en vastgelegd

Het is mogelijk om aanvullende afspraken te maken over een tussen- en eindevaluatie waarbij de opdrachtgever of leidinggevende van de coachee betrokken is. Overigens geldt dat de inhoud van de gesprekken tussen coach en coachee altijd vertrouwelijk zijn. De evaluatiemomenten vinden altijd plaats in bijzijn van alle betrokkenen tenzij vooraf anders overeen wordt gekomen.Praktische informatie

Prijs: € 995,- Bovengenoemde kosten zijn exclusief eventuele reiskosten en 21% BTW.
Start: Het eerste gesprek vindt doorgaans plaats binnen twee weken na aanvraag en indien gewenst  eerder.


Voor meer informatie en contact klikt u op deze link