Obstakels omzetten in nieuwe mogelijkheden

Wat clienten schreven...Gea, (HRM) coaching op werkdruk, combinatie privé-werk, grenzen stellen

"Het lukt me beter om privé kwesties te hanteren en op afstand te houden. Verantwoordelijkheden laat ik liggen waar ze horen. Van afdelingschefs en unit-managers krijg ik positieve feedback: Zij geven aan dat ik veel rustiger overkom, zelfverzekerder ben. Binnen de units waar ik werk heb ik duidelijke werkafspraken gemaakt en ik merk dat dit een verhelderend effect heeft voor alle betrokkenen. Grenzen stellen en daarover communiceren heeft tot mijn verbazing geen negatieve reacties opgeleverd bij collega's. Er is meer duidelijkheid ontstaan en voor mij meer rust."


Jacob, (ICT) coaching op burn-out klachten en reintegratie.

"Door de begeleiding heb ik mijn ziekte kunnen accepteren en de tijd gekregen om te herstellen".


Henk, (reintegratietraject) - coaching op loopbaan en toekomstperspectief

"Ik had het idee dat ik voor een rijstebreiberg met problemen stond, waar ik mij met hulp van de coach doorheen gegeten heb. Ik heb nu weer een opgeruimd pad voor mij."

Ik ben erg tevreden over het relativeringsvermogen, het tegenwicht (!!!), het geduld en het helpen verhelderen van de situatie door de coach. Ik vond het een verastandige zet van mijzelf om hulp te zoeken om door een moeilijke periode heen te komen. Ben tevreden dat dat gewerkt heeft.


Hans, (ondernemer) - coaching op samenwerkingsvraagstukken binnen het managementteam.

"Thomas heeft mij de ogen geopend voor mijn eigen tekortkomingen in de communicatie met mijn collega directieleden en vervolgens in een aantal teamsessies geholpen helderheid te laten onstaan over onze persoonlijke doelen en gemeenschappelijke belangen in onze samenwerking." De krachtige manier van confronteren en spiegelen heb ik als erg prettig ervaren: niet met me meepraten maar stevig bevragen. Ik vond het inspirenden sessies die eraan hebben bijgedragen dat ik erg snel weer terugkwam op mijn oude niveau.


Karin, (leidinggevende) - coaching op thema's stress / burnout en grenzen stellen.

"In mijn functie moet ik regelmatig medewerkers aanspreken op gedrag. Dat leidde regelmatig tot spanningen in de samenwerking. Besluiten nemen en omgaan met de weerstanden die dat soms oproept leidde vaak tot stress en slapeloze nachten". Ik heb geleerd zelf meer afstand te nemen door vragen te stellen, feedback te vragen en te geven zonder dat dat leidt tot een vechtsituatie. Het heeft mijzelf en mijn team meer open gemaakt om te kunnen leren van elkaar en problemen bespreekbaar te maken zodat we er samen beter van worden.


Durk, (overheid) - coaching op thema's assertiviteit, omgaan met belangenstegenstelling, time-management

"Ik ben rustiger en probeer efficiënt om te gaan met de energie die ik kan leveren. Bij problemen lukt het me nu zelf het initiatief te nemen, de situatie bespreekbaar te maken en aan te passen." Ik heb in het contact steeds het gevoel gehad serieus genomen te worden. Een kritisch luisterend oor, soms een confronterende spiegel, goede tips en heldere opdrachten die me verder hebben geholpen.


Anna, (Bologna) - counseling/lichaamswerk

Mijn ervaring met Thomas is een bijzondere verrassing geweest. Uitstekend luisteraar, lichaamswerk "op maat" zonder enige dwang. Een professional die in staat is geweest om me vanaf het eerste contact op mijn gemak te laten voelen zoals maar weinigen. Ik heb me nooit beoordeeld of veroordeeld gevoeld. Integendeel: ik heb me welkom gevoeld vanaf onze eerste ontmoeting, hartelijk en professioneel. Behalve Thomas te bedanken voor de uitstekende begeleiding, beveel ik hem absoluut aan.  (La mia esperienza con Thomas è stata una magnifica sorpresa. Massima disponibilità all'ascolto, lavoro sul corpo concepito 'a misura', nessuna forzatura. Un professionista in grado di mettere a proprio agio come pochi sanno fare, non mi sono mai sentita giudicata, anzi sono stata accolta fin dal primo incontro 'col cuore' e con professionalità. Oltre a ringraziare personalmente Thomas per lo splendido lavoro fatto con me, lo consiglio vivamente.)


Carlo (Bologna) - counseling/lichaamswerk

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg tevreden ben over mijn ervaring met de begeleiding door Thomas. Een professional die zijn hart legt in zijn werk: vanaf het welkom in zijn praktijk, tijdens het lichaamswerk, de therapeutische gesprekken maar ook tijdens het "simpelweg" luisteren. Ik heb me altijd welkom gevoeld, geholpen en ondersteund en bovenal nooit veroordeeld. Er rest mij niets anders dan te zeggen: Dank je wel. (Non posso dire che bene della mia esperienza con Thomas, un professionista che mette il cuore in ogni cosa che fa, dall'accoglierti nel suo studio, ai trattamenti sul corpo, al colloquio terapeutico o anche solo al "semplice" ascolto. Mi sono sentito ben accolto ed aiutato, supportato, e soprattutto MAI giudicato. Non mi rimane altro che dire: Grazie.)


Arianna (musicus Bologna) - massage

Onbetaalbare ontspanning (en nek zonder kramp!) met dank aan de professionaliteit van Thomas in een mooie, schone en prettige omgeving. (Relax impagabile (e collo senza più contratture!) grazie alla professionalità di Thomas, in un ambiente bellissimo, pulito e accogliente.)


Michele (Ferrara) - massage

...wat moet ik zeggen? 47 jaar worden zonder ooit een massage te hebben ondergaan... waarom heb ik voor Thomas gekozen) misschien dat je niet kiest, maar dat je herkent, vindt, zoekt. Vreemde handen op je lichaam voelen is voor mij erg intiem, té intiem en dat laat je niet toe bij iedereen. Ik heb het geprobeerd, ik voelde dat ik er aan toe was en het is voor mij een emotionele ontdekking geweest. Bedankt voor de hartelijke ontvangst en je professionaliteit. Zo begin ik mijn nieuwe pad om het bezit van mijn lichaam te herwinnen, om mezelf weer te voelen na een lange stilte en een lange afwezigheid. Tijd voor de volgende afspraak. Dank je wel.

...cosa dire? arrivare a 47 anni senza aver mai ricevuto un massaggio... perchè ho scelto Thomas? forse non si sceglie, ma ci si riconosce, trova, cerca. Sentire mani estranee sul proprio corpo è un qualcosa di molto, troppo intimo e non lo si permette a tutti. Ho provato, mi sentivo pronto ed è stata una vera scoperta a livello emotivo. Grazie per l'accoglienza e la professionalità. Inizio così un mio nuovo percorso per riappropriarmi del mio corpo, per tornare a sentire me stesso dopo un lungo silenzio e una lunga assenza. Adesso non resta che fissare un altro appuntamento. Grazie ancora.